கோவையை மையமாக கொண்டு  தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் என இரு மொழிகளில் வெளியாகும் நடுநிலை வார இதழ்..

 
தொடர்புக்கு : info.thekovaiherald@gmail.com