ஹெலிகேம் உதவியுடன் விபத்து நடந்த இடத்தில் ஆய்வு

ss3.jpg

தமிழக அரசின் சார்பில் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மாணவர்கள் ஹெலிகேம் உதவியுடன் விபத்து நடந்த இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்

scroll to top