மேலமடை சௌபாக்யா விநாயகர் ஆலயத்தில் நடந்த சோமவார பிரதோஷம்

Untitled.jpg

மதுரை மேலமடை சௌபாக்யா விநாயகர் ஆலயத்தில் நடந்த சோமவார பிரதோஷ நடைபெற்றது.

scroll to top