மாண்டஸ் புயலின் மையப் பகுதி கரையைக் கடக்கத் தொடங்கியது

மாண்டஸ் புயலின் மையப் பகுதி கரையைக் கடக்கத் தொடங்கியது
மாமல்லபுரம் அருகே மாண்டஸ் புயல் கரையைக் கடக்கத் தொடங்கியது

scroll to top