நீட் தேர்வுக்கு போதிய பயிற்சி அரசு சார்பில் அளிக்கப்படவில்லை எனக் கூறுவதை ஏற்க முடியாது

Untitled-1-copy-2.jpg

நீட் தேர்வுக்கு போதிய பயிற்சி அரசு சார்பில் அளிக்கப்படவில்லை எனக் கூறுவதை ஏற்க முடியாது நீட் தேர்வு தேர்ச்சியில் தன்னிறைவு அடையும் வரை மாணவர்களுக்கு தொடர்ந்து பயிற்சி அளிக்கப்படும் – பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்

scroll to top