“தமிழில் மருத்துவப்படிப்பு பயில மருத்துவக்கல்லூரி தொடங்க நடவடிக்கை” அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பேட்டி

Untitled-1-copy-3.jpg

“தமிழில் மருத்துவப்படிப்பு பயில, சென்னையில் புதிய மருத்துவக்கல்லூரி தொடங்க நடவடிக்கை”
“மருத்துவப்படிப்பு பாட புத்தகங்களை தமிழில் மொழி பெயர்க்கும் பணி 3 மாதத்தில் முடிக்கப்படும்” – அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பேட்டி

scroll to top