செவல்பட்டியில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களுக்கு பரிசு

காரியாபட்டி செவல்பட்டியில் நடைபெற்ற கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களுக்கு எஸ்.பி.எம்.டிரஸ்ட் சார்பாக குடைகள் பரிசாக வழங்கப்பட்டது

scroll to top