சிறையில் கைதிகள் போராட்டம்

மதுரை மத்திய சிறைச்சாலையில், கைதிகள் மாடி மீது ஏறி நின்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனராம். இந்த போராட்டத்துக்கான காரணம் உடனடியாக தெரியவில்லை.

scroll to top