சித்திரை திருவிழாவிற்கு தயாராகும் வாகனங்கள்

WhatsApp-Image-2023-04-19-at-11.44.40.jpg

மதுரை கள்ளழகர் கோயிலில் சித்திரை திருவிழா தேரோட்டத்திற்கு கள்ளழகரின் தங்க குதிரை வாகனம் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் தயாராகி வருகின்றன.

scroll to top