காரியாபட்டியில் மழையினால் பாதிக்கப்பட்ட நரிக்குறவர்களுக்கு அதிமுக சார்பில் நிவாரணப் பொருட்கள்

WhatsApp-Image-2021-11-01-at-1.59.52-PM.jpeg

காரியாபட்டியில் மழையினால் பாதிக்கப்பட்ட நரிக்குறவர்களுக்கு அதிமுக பொதுக்குழு உறுப்பினர் பழனி நிவாரண பொருட்களை வழங்கினார்.

scroll to top